Hướng dẫn làm đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mới nhất

(ONECMS) - "Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp" là văn bản quan trọng để hoàn thiện bộ hồ sơ thủ tục cấp giấy phép loại hình này.

M.O.D | 24/10/2019 16:36

Để hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp, Blog ONECMS sẽ cung cấp hướng dẫn làm "Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp", theo tham khảo từ Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM, để hoàn thiện bộ hồ sơ thủ tục cấp giấy phép.

Trước hết trong Luật Báo chí năm 2016 (Luật số 103/2016/QH13), trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thực tế trong hoạt động báo chí ở nước ta, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẵn sàng thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với nội dung mang tính báo chí tổng hợp từ các nguồn, từ đó có các hoạt động kinh doanh bổ trợ. Trang thông tin điện tử tổng hợp về cơ bản sẽ ở mức cao hơn trang thông tin điện tử thông thường.

Trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định rõ ràng trong Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Để tìm hiểu căn bản về trang thông tin điện tử tổng hợp chúng ta có thể xem lại ở đây, dưới đây sẽ là điểm qua một số thông tin cơ bản về cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp.

Điều kiện cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Có tổ chức, nhân sự đáp ứng theo quy định sau:

a) Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:

+ Có ít nhất 1 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;

+ Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

b) Điều kiện về nhân sự bộ phận kỹ thuật:

+ Có ít nhất 1 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 1 nhân sự quản lý kỹ thuật.

3. Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và đáp ứng quy định sau:

a) Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

b) Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội sử dụng ít nhất 1 tên miền ".vn" và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

c) Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp, ví dụ: forum.vnn.vn, news.vnn.vn là tên miền có dãy ký tự khác nhau).

d) Tên miền phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

4. Đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật theo quy định sau:

a. Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 2 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

b. Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

c. Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

d. Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

đ. Đảm bảo phải có ít nhất 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này.

5. Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin theo quy định sau:

a. Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

b. Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

c. Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm (Về các hành vi bị cấm) chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin & Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Hồ sơ cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (tải ở đây)

+ Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể). Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp;

+ Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính; phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợ với các quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 5 Điều 23 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP; thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam (như phần điều kiện nêu trên).

Nếu cần hãy tải mẫu đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của TP.HCM ở đây.

+ Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Quy trình cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp

Trong Điều 13 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định quy trình, thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp như sau:

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua mạng Internet đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (là Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử - Bộ Thông tin & Truyền thông, hoặc Sở Thông tin & Truyền thông).

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Trong trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của các cơ quan báo chí địa phương, Sở Thông tin & Truyền thông các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thẩm định và chuyển hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị cấp phép đến Bộ Thông tin & Truyền thông (Cục Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử) xem xét cấp phép theo quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện, Sở Thông tin & Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

*ONECMS là đơn vị cung cấp giải pháp hệ thống quản trị nội dung chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi triển khai trang thông tin điện tử tổng hợp.

(0) Bình luận
Đọc tiếp

Thủ tục cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp như thế nào?

(ONECMS) - Để hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Blog ONECMS sẽ cung cấp thông tin về thủ tục cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp một cách đầy đủ, dễ hiểu nhất.
Từ khóa phổ biến
Cách tốt nhất để xem chúng tôi có phù hợp với nhu cầu của bạn không là...
Liên hệ tư vấn
(Hoàn toàn miễn phí)
SẢN PHẨM VỚI TẤT CẢ NIỀM ĐAM MÊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEKO
  • Địa chỉ: Tòa F, chung cư Xuân Phương Residence, đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.2324.8989 - Email: info@neko.vn
  • DMCA.com Protection Status